Adatvédelmi értesítés a DSGVO-val összhangban

1. Az adatok feldolgozása felelősének neve és elérhetősége

Az Általános adatvédelmi rendelet (GDPR), az Európai Unió tagállamainak érvényes adatvédelmi törvényei és egyéb, adatvédelemmel kapcsolatos érvényes egyezmények felelőse a következő cég:

UnionTAX Online
Obere Zelgstr. 2
CH-8590 Romanshorn

Tel: +41 (0)71 272 00 00
E-Mail: office@uniontax-law.ch
www.uniontax.online

2. Az adatvédelemmel megbízott biztos neve és elérhetősége

A feldolgozásért felelős adatvédelmi biztos a következő:

Thomas Fricke
(Cégvezető)
Obere Zelgstr. 2
8590 Romanshorn

Felicitas Niedermann
(Cégvezető)
Obere Zelgstr. 2
8590 Romanshorn

3. Személyes adatok gyűjtése és tárolása, valamint felhasználásuk célja

a) A weboldal meglátogatása esetén
Weboldalunk meglátogatása esetén az eszköze böngészője automatikusan információkat küld a weboldalunk szerverének. Ezek az információk ideiglenesen egy ún. Logfile-ban kerülnek mentésre.

A következő információk a közreműködése nélkül kerülnek gyűjtésre és az automatikus törlésig mentésre: a kérést indító számítógép IP-címe, a hozzáférés dátuma és ideje, a lehívott adatok neve és URL-je, a weboldal, ahonnan a kérés érkezett (referrer URL), a használt böngésző, valamint a számítógépen használt operációs rendszer és szolgáltató neve.

A megnevezett adatok a következő célokból kerülnek felhasználásra: a weboldalunk hatékonyabb elérhetőségének és a weboldal kényelmesebb felhasználásának biztosítása, a rendszer biztonságának és stabilitásának értékelése, valamint további adminisztratív célokból.

Az adatok feldolgozásának jogi alapja a DSGVO 1 lit. 1. o. 6. bekezdése. Jogi érdekünk csak a fentebb felsorolt adatgyűjtési célokhoz kapcsolódik. Semmilyen esetben sem használjuk fel az adatokat arra, hogy Önről információkat tudjunk meg.

b) A hírlevelünkre történő feliratkozással
Amint Ön kifejezi egyetértését a DSGVO 1.lit 1. o. 6. bekezdésével, e-mail-címe felhasználásra kerül, hogy arra Önnek rendszeresen elküldjük a hírlevelünket. A hírlevél kézbesítéséhez szükséges az e-mail-cím megadása. A leiratkozás bármikor lehetséges, például egy linken keresztül, mely minden hírlevél alján megtalálható. Alternatívaként leiratkozási szándékát bármikor elküldheti nekünk a fentebb megadott kapcsolattartási címekre, e-mailben, faxon vagy postai úton.

c) Kapcsolatfelvételi űrlapunk használatával
Bármilyen jellegű kérdés esetén lehetőséget kínálunk a kapcsolatfelvételre weboldalunk kapcsolatfelvételi űrlapja használatával. Ehhez szükséges az e-mail-cím megadása, hogy tudjuk, kitl származik a kérés és válaszolni is tudjunk rá. A többi információ önkéntesen adható meg.

A kapcsolatfelvétellel kapcsolatos adatok feldolgozása a DSGVO 1.lit 1. o. 6. bekezdésével összhangban, és az Ön önkéntes hozzájárulását követően történik. A kapcsolatfelvételi űrlap használatával összegyűjtött személyes információk a kérése teljesítése után törlésre kerülnek.

4. Adatok továbbítása

Személyes adatainak harmadik felek felé történő továbbítására a fentebb felsoroltaktól eltérő módon nem kerül sor. Személyes adatait csak a következő esetekben adjuk át harmadik feleknek: ha azt a DSGVO 1.lit 1. o. 6. bekezdésének elfogadásakor kifejezetten jóváhagyta, ha a DSGVO 1.lit 1. o. 6. bekezdésének kihagyása szükséges egy jogi követelés érvényesítése, gyakorlása vagy védelme érdekében és nincs okunk feltételezni, hogy adatai titokban tartásához jogi érdeke fűződne, ha adatai DSGVO 1.lit 1. o. 6. bekezdésével összhangban történő továbbításához törvényi kötelezettség fűződik vagy szerződésből eredő kapcsolatok rendezéséhez a DSGVO 1.lit 1. o. 6. bekezdése szükséges.

5. Sütik

A weboldal üzemeltetéséhez Sütiket használunk. Ezek olyan adatok, melyeket böngészője a weboldalunk meglátogatása esetén az eszközére ment. Az adatok a weboldalunk meglátogatása valamint az ide történő visszatérése adatainak mentését szolgálják, valamint statisztikai, weboldalunk üzemeltetésének javítása és garantálása céljaiból kerülnek összegyűjtésre.

Az ide tartozó jogi háttér a DSGVO 1.lit 1. o. 6. bekezdése. Az ideiglenes sütik a weboldal elhagyása esetén törlésre kerülnek. A legtöbb böngésző automatikusan elfogadja a sütiket. Ugyanakkor beállíthatja úgy a böngészőjét, hogy ne mentsen le sütiket a számítógépére, vagy egy értesítést jelenítsen meg egy süti lementése előtt. A sütik teljes kikapcsolása viszont ahhoz vezethet, hogy nem tudja kihasználni weboldalunk összes funkcióját.

6. Elemzési eszközök

Weboldalunkon a Google Analytics weboldal elemzési szolgáltatását használják, ami a Google Inc. (https://www.google.de/intl/hu/about/) (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; továbbiakban „Google“) webelemzési-szolgáltatása. Ezzel összhangban felhasználói profilját álnévvel látjuk el és sütiket (l. 4. bekezdés) használunk. Ezen sütik segítségével információkat szerzünk a weboldalunk felhasználásáról, úgy mint a böngészőjének típusa/verziója, operációs rendszere, Referrer-URL (az előzőleg meglátogatott weboldal), a hozzáférő weboldal hostneve (IP cím), a látogatás időpontja, mely információk a Google egyik szerverére az USA-ba kerülnek továbbításra és mentésre.

Az információkat a weboldal használatának értékelésére, a weboldallal kapcsolatos jelentések összeállítására és egyéb, a weboldallal- és az internet-felhasználással kapcsolatos szolgáltatásokra, piackutatás és személyre szabás céljaiból használjuk. Ezen információ harmadik feleknek csak akkor kerülnek átadásra, ha arra törvényes előírás vonatkozik, vagy valamilyen szerződéssel összhangban ezeket harmadik felek feldolgozhatják.

IP-címe semmi esetre sem kerülhet összekapcsolásra egyéb, a Google által Önről tárolt adatokkal. Az IP-címek anonim módon vannak tárolva, így a hozzárendelés nem lehetséges (IP álcázás). A sütik telepítését a böngészőszoftver megfelelő beállításával letilthatja, de felhívjuk arra a figyelmet, hogy ilyen esetben nem lehetséges weboldalunk összes funkciójának a kihasználásra.

A sütik által generált adatok összegyűjtése, a weboldal felhasználásával kapcsolatos adatok (beleértve az IP-címét) valamint ezen adatok Google általi felhasználása letiltható a következő böngészőbővítmény letöltésével és telepítésével (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu).

Több információt a Google Analytics-vel kapcsolatos adatvédelemről a Google Analytics Súgójában találhat (https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu).

A Google Adwords konverziókövetési szolgáltatásának felhasználásával amennyiben egy oldalra egy Google hirdetésre történő kattintással érkezett, az eszközére egy süti kerül mentésre. Ez a weboldal használatának elemzésére és statisztikai értékelések céljára szolgál. A süti 30 napig érvényes. Személyes beazonosítására nem kerül sor, csak megfigyelik, hogy a felhasználó Google hirdetéssel került-e az oldalra.

Ezt a felhasználást a böngészője megfelelő beállításával, a sütik használatának letiltásával megakadályozhatja.

7. Közösségi hálók pluginjai

A DSGVO 1.lit 1. o. 6. bekezdése alapján a közösségi média weboldalak pluginjai, linkjei és gombjai hirdetési és információs célból kerülnek felhasználásra. Ezen elemek beépítésével az oldalunk megnyitásakor adatok kerülnek átadásra a közösségi média üzemeltetőjének, akár harmadik országokba is. Ezen adatok a szolgáltató által mentésre és feldolgozásra kerülnek, aminek következményeként például - ha be van jelentkezve valamelyik közösségi médiába - a szolgáltató felismerheti a weboldalunk meglátogatását.

Amennyiben megoszt vagy kedvel ("lájkol") valamit a weboldalunkon keresztül, az információ a felhasználói profiljával együtt átadásra, majd mentésre kerül a szolgáltató által. A közösségi hálók ezen adatokat üzleti, marketing, hirdetési és egyéb célokból használják fel, különös tekintettel különböző profilok létrehozására és személyre szabott hirdetések tervezése céljából.

Az adatok gyűjtésének céljáról és a Facebook általi további felhasználásról, valamint az ezekhez kapcsolódó jogairól és magánszférájának védelmével kapcsolatos beállítási lehetőségekről kérjük, tekintse meg a Facebook adatvédelmi politikáját (https://www.facebook.com/about/privacy/).

8. Felhasználói jogok

A következőkhöz van joga

A DSGVO 15. cikkével összhangban az Önről feldolgozott személyes adatokkal kapcsolatos információkérésre. Információt kérhet különös tekintettel a feldolgozás céljáról, a személyes adatok kategóriáiról, a felek kategóriáiról, akik részére személyes adatai átadásra kerülnek, az adatok mentésének tervezett időtartamáról, a helyesbítés, törlés, vagy a feldolgozás korlátozásához kapcsolódó jogairól vagy ezekkel szembeni elállásáról, a panasztétel jogi lehetőségéről, adatai származásáról, amennyiben ez általunk nem került összegyűjtésre, és egy automatikus döntéshozás meglétéről, melybe beletartozik a profilozás is és - ha lehetséges -  ezekkel kapcsolatos részletesebb információkról.

A DSGVO 16. cikkével összhangban az általunk tárolt személyes adatok hibáinak kijavítására vagy kiegészítésére.

A DSGVO 17. cikkével összhangban az általunk tárolt személyes adatok törlésére, kivéve, ha a feldolgozásra a szabad véleménynyilvánítás és információgyakorlás, egy jogszabályi kötelezettségnek történő megfelelés, közérdekű okok vagy jogi igények érvényesítése, gyakorlása vagy védelme céljából került sor.

A DSGVO 18. cikkével összhangban személyes adatok feldolgozásának korlátozására, amennyiben az adatok pontossága megkérdőjelezhető, ha a feldolgozás jogellenes, a törlésüket elutasítja és nekünk már nincs szükségünk rájuk, ha ezen adatokra  jogi igények érvényesítése, gyakorlása vagy védelme céljából van szüksége vagy ha a DSGVO 21. cikkével összhangban a feldolgozás ellen tiltakozna. 

A DSGVO 20. cikkével összhangban a részünkre átadott személyes adatok egy strukturált, aktuális, számítógéppel olvasható formátumban történő átadására vagy ezek, egy meghatalmazott személy részére történő továbbküldésére.

A DSGVO 7. cikke 3. paragrafusával összhangban az átadott adatok bármikor történő visszahívására. Ennek eredményeként a jövőre való tekintettel a továbbiakban nem folytathatjuk az adatok feldolgozását, és a DSGVO 77. cikkével összhangban felügyeleti szervek felé történő továbbítását. A DSGVO 21. cikkével összhangban a személyes adatai feldolgozásával kapcsolatos panasszal a tartózkodási helye szerinti vagy a munkahelyét felügyelő felügyeleti szervhez, esetleg a mi jogi irodánkhoz fordulhat, amennyiben arra különleges oka van, vagy tiltakozna a küldött reklámanyagokkal kapcsolatban. Ezeken felül rendelkezik egy általános elállási joggal is, melyet mi hajtunk végre és melyet nem szükséges megindokolnia. Az elállással kapcsolatban lehetősége van telefonon, e-mailben vagy faxon értesíteni minket, az irodánk az adatvédelmi politika elején megadott valamelyik elérhetőségén.

9. Adatbiztonság

Az adatok biztonságának biztosítása céljából weboldalunk tartalma SSL tanúsítvánnyal került kódolásra. Az adatok biztosítása érdekében mi és szerződött szolgáltatóink megkötöttük a megfelelő szerződéseket, melyek lehetővé teszik az adatokhoz történő hozzáférés korlátozását, a változtatások és adatvesztéssel kapcsolatos védelmet, valamint a technológia használata során a megbízhatóság megőrzését.

10. Jelen adatvédelmi nyilatkozat hatálya és aktualizálása

Ez az adatvédelmi nyilatkozat 2018.05.25.-ei hatállyal született. Fenntartjuk a jogot az adatvédelmi nyilatkozat időről időre történő aktualizálására, az adatvédelem jobbá tétele vagy módosítása céljaiból.