Termeni şi condiţii generale de utilizare ale serviciului UnionTAX Online


1. Aplicabilitate

Aceşti termeni şi condiţii generale se aplică tuturor serviciilor UnionTAX. Toate serviciile oferite prin relaţia comercială între client şi UnionTAX se vor efectua în concordanţă cu prevederile stipulate în prezentul document sau, dacă este cazul, cu acceptarea expresă a UnionTAX. 

Aplicabilitatea unor termeni şi condiţii contradictorii sau diferite este exclusă, chiar dacă acestea nu sunt contrazise în mod expres sau dacă serviciile sunt furnizate fără a obiecta în mod explicit.

Pentru clienții neînregistraţi, se aplică condițiile în vigoare la momentul utilizării serviciilor/efectuării tranzacţiei. Pentru clienții înregistrați, termenii aplicabili sunt cei prevăzuţi în versiunea curentă la momentul înregistrării.

UnionTAX îşi rezervă, în conformitate cu următoarele dispoziții, dreptul de a modifica aceşti termeni şi condiţii generale, cu condiția ca aceste modificări să fie rezonabile în ceea ce priveşte interesele clientului; acest lucru este în special valabil în cazul în care schimbarea care se realizează  nu presupune dezavantaje juridice și/sau economice semnificative pentru client, de exemplu, modificări în procesul de înregistrare sau modificări ale informațiilor de contact. Mai mult decât atât, clienții vor fi informați într-un interval de timp rezonabil, cu cel puțin o lună înainte de intrarea în vigoare a unei eventuale modificări a acestor condiții. Informațiile sunt furnizate persoanei desemnate prin adresa de e-mail a clientului.

În cazul unui litigiu, medierea nu se va realiza prin intermediul unui centru de protecție a consumatorului.

2. Accesul la UnionTAX-Online

După înregistrare, clientul poate utiliza portalul online UnionTAX, efectua operațiuni și emite comenzi. Acest lucru se face prin intermediul contul clientului UnionTAX Online. În cazurile de rambursare a impozitelor și de solicitare a alocaţiei pentru copii, procedura este reglementată de dispozițiile din legea federală germană privind protecția datelor (denumită, în abreviere, BDSG). Informaţiile despre procedurile legale sunt stocate în perioada de efectuare a acestora și șterse automat după 11 ani de la începerea lor. Clientul poate elimina din proprie iniţiativă informaţiile respective în orice moment, iar ştergerea automată a datelor poate fi suspendată la cererea expresă a acestuia.

Accesul clientului la portalul online este protejat prin intermediul unei parole. Clientul este obligat să păstreze datele sale de acces și parola secrete pentru a proteja contul împotriva utilizării abuzive de către terți. Angajații UnionTAX nu sunt obligaţi să verifice telefonic sau în scris sau prin alte mijloace autenticitatea datelor utilizatorului. Clientul este obligat să informeze imediat UnionTAX dacă a avut loc utilizarea necorespunzătoare a datelor sale, dacă acestea sunt cunoscute de către terți sau dacă există orice suspiciune de această natură. În cazul în care datele de acces ale clientului la portalul online sunt compromise, clientul este răspunzător pentru prejudiciul rezultat. De altfel, UnionTAX îşi rezervă dreptul de a bloca temporar sau permanent accesul la portalul online în cazul în care a avut loc o utilizare de natură abuzivă.

3. Serviciile UnionTAX

UnionTAX-Online oferă o examinare online individuală a documentelor aferente rambursării impozitelor sau solicitărilor de alocaţii pentru copii în Germania. Prin intermediul portalului nu se realizează nicio cerere către autorităţi. Clientul poate introduce datele sale cu privire la rambursarea impozitului pe venit şi realiza un calcul estimativ al sumei rambursabile. De asemenea, clientul poate calcula suma aferentă alocaţiei pentru copii. Serviciul oferă posibilitatea de a solicita serviciile UnionTAX, care cuprind depunerea declaraţiei fiscale, solicitarea de alocaţii pentru copii şi examinarea documentelor necesare pentru efectuarea demersurilor legale.

Aceste demersuri includ, printre altele, colectarea dovezilor de ocupare a locului de muncă, completarea datelor cu privire la relația salarială, documente de înregistrare, decizii de impunere, etc. Documentele sunt apoi trimise mai departe către consultanți fiscali și avocați angajaţi de UnionTAX în Germania. Nu are loc instalarea nici unui program software pe calculatorul clientului.

UnionTAX utilizează adresa dumneavoastră de email, indiferent de furnizarea sau nu a serviciilor, exclusiv în scopuri promoționale pentru trimiterea de reclame pentru propriile produse sau alte servicii similare. Dacă nu sunteți de acord, puteţi refuza acest lucru în orice moment. Refuzul se poate exprima prin orice mijloc de comunicare, nu numai prin email, însă el trebuie să fie expres. Nu se vor factura alte costuri suplimentare, cu excepţia tarifelor normale specifice mijlocului de comunicare. Datele de contact pentru a comunica refuzul dumneavoastră se găsesc în partea de jos a site-ului. Adresa dumneavoastră de email va fi apoi eliminată din lista de distribuție.

4. Obligaţiile clientului

Clientul este obligat să furnizeze firmei UnionTAX, în cazul efectuării de servicii, informații corecte cu privire la situaţia sa și să se identifice prin carte de identitate / pașaport și / sau permis de conducere, pe care semnătura clientului să fie vizibilă, sau să prezinte un specimen de semnătură.

Clientul trebuie să depună documentele necesare pentru cerere într-un stadiu incipient, cel puțin cu 5 zile lucrătoare înainte de termenul limită comunicat, pentru a putea răspunde la eventuale cereri de completare sau cerințe ale autorităților germane disponibile într-un timp rezonabil care să permită procesarea documentelor.

Clientul are obligaţia de a comunica informațiile solicitate de UnionTAX până la termenul limită stabilit, indiferent de termenele reglementate legal. UnionTAX îşi rezervă dreptul de a continua procedura cu documentele existente în cazul în care acest fapt nu duce la costuri suplimentare pentru client, iar firma nu își asumă nici o responsabilitate pentru o eventuală pierdere a creanțelor individuale.

Documentele solicitate trebuie să fie semnate personal de către client.

5. Încheierea contractului

În momentul apăsării butonului „Plasare solicitare“ se realizează o ofertă cu valoare juridică pentru UnionTAX. Clientul trebuie să furnizeze datele în termen de două zile de la plasarea solicitării. Dreptul clientului de a revoca solicitarea este valabil.

După plasarea solicitării, clientul va primi o confirmare a comenzii prin email, care este trimisă către contul său de utilizator. Acest email este generat automat. În cazul unui contract doar de restituire a impozitului, acceptarea ofertei se realizează prin utilizarea contului colector aparținând UnionTAX şi prin trimiterea confirmării comenzii.

În cazul în care clientul nu utilizează contul colector sau solicită alocaţie pentru copii, confirmarea comenzii se face prin trimiterea unei facturi de avans și nu presupune acceptarea contractului. Numai după efectuarea plății facturii de avans în contul indicat pe factura trimisă de UnionTAX se va realiza acceptarea contractului prin email de confirmare către contul utilizatorului.

În cazul în care se solicită alocaţii pentru copii, această comandă nu presupune în mod automat întocmirea unei eventuale declarații fiscale. Dacă societatea UnionTAX este mandatată să depună o astfel de declarație fiscală, un atare demers se va regăsi în costurile suplimentare în conformitate cu lista noastră de prețuri.

6. Dreptul de revocare

În cazul în care clientul este un consumator (de exemplu, o persoană fizică care plasează solicitarea într-un scop care nu poate fi atribuit nici unui fel de activitate profesională sau comercială, nici independentă), clientul, în conformitate cu prevederile legale, are dreptul de a revoca contractul.

De asemenea, dreptul de revocare este reglementat prin dispozițiile care sunt prezentate în detaliu după cum urmează:

Condiţii de revocare

Dreptul de revocare:

Aveți dreptul, în intervalul de patrusprezece zile, să revocați acest contract, fără indicarea motivelor. Perioada de timp în care puteți revoca e de patrusprezece zile, începând de la ziua în care aţi efectuat solicitarea. Pentru a face uz de dreptul dumneavoastră de revocare, trebuie să ne informaţi pe noi, UnionTAX International SWISS, Obere Zelgstr. 2, CH-8590 Romanshorn, office@uniontax.international, Telefon: +41 (0)81/786 00-00, Fax:  +41 (0)81/786 00-29 prin intermediul unei declarații clare (de ex. scrisoare trimisă prin poștă, telefax sau e-mail) despre decizia dumneavoastră de a revoca acest contract. Pentru aceasta puteți utiliza modelul de formular de revocare anexat, dar nu este însă obligatoriu să îl folosiți pe acesta. Pentru respectarea termenului de revocare e suficient să expediați comunicarea privitoare la exercitarea dreptului de revocare, înainte de scurgerea perioadei în care aveți drept de revocare.

Formular de reziliere-model

Urmările revocării:

Când revocați acest contract, noi trebuie să vă plătim înapoi toate sumele ce le-am primit de la dumneavoastră, inclusiv costurile de transport (cu excepția costurilor suplimentare ce rezultă din faptul că ați ales un alt tip de livrare decât tipul cel mai ieftin, oferit standard de către noi), fără întârziere și cel târziu în patrusprezece zile începând de la ziua în care noi am primit comunicarea dumneavoastră privitoare la revocarea acestui contract. Pentru această returnare de bani utilizăm același tip de plată ca cel utilizat de dumneavoastră la tranzacția inițială, cu excepția cazului în care am convenit cu dumneavoastră în mod explicit altceva; în niciun caz nu vă vom percepe costuri pentru această returnare a banilor.

Dreptul de revocare expiră prematur în cazul contractelor:

Cu privire la servicii, pentru care aţi solicitat ca începerea prestării acestora să se efectueze în perioada de revocare. În acest caz va trebui să achitaţi o sumă rezonabilă corespunzătoare proporţiei de servicii deja prestate până în momentul exercitării dreptului de revocare.

Instrucțiuni concluzive privitoare la dreptul de revocare


Aici puteți descărca formularul de reziliere

7. Limitarea răspunderii

Răspunderea legală privind eventuale erori este aplicabilă.

8. Preţuri, plăţi, compensări şi dreptul de retenție

Toate prețurile UnionTAX sunt prețuri brute, incluzând TVA, în măsura în care acest lucru este aplicabil. Onorariile UnionTAX se calculează pe baza restituirilor de impozite şi alocaţiilor de copii solicitate prin intermediul societății.

După executarea contractului de către UnionTAX, clientul va primi automat o factură de la UnionTAX prin email. Aceasta se va regăsi, de asemenea și în profilul de utilizator al clienților înregistrați.

Facturile UnionTAX sunt plătibile imediat, cu excepția cazului în care s-a convenit altfel, și se plătesc fără deduceri.

Plata se realizează prin metoda de plată aleasă de către client. Plata se face prin transfer bancar în contul specificat în profilul online al UnionTAX.

Clientul nu are dreptul de a emite pretenții de plăţi de la UnionTAX, cu excepția cazului în care pretențiile clientului sunt dovedite în instanţă sau sunt incontestabile. Cu toate acestea, clientul are dreptul de a disputa realizarea plăţii către UnionTAX în cazul în care pretinde că performanțele firmei au fost slabe sau se încadrează în răspunderea legală privitoare la erori prevăzută în contract.

Clientul poate exercita un drept de retenție împotriva UnionTAX doar dacă motivarea se bazează pe aceleași servicii care rezultă din contract.

9. Răspunderea legală

În ceea ce priveşte estimarea datoriilor fiscale ale clientului ca parte a procedurii de emitere a declarațiilor fiscale online prin UnionTAX, aceasta reprezintă un calcul fără caracter obligatoriu. UnionTAX determină obligația fiscală pe baza datelor introduse de client, în baza legislației fiscale aplicabile și regulilor de calcul înregistrate în sistem cu mare grijă. UnionTAX nu îşi asumă răspunderea pentru date false furnizate de către client. Calculul UnionTAX poate fi diferit de datoria fiscală reală, care este determinată cu mai multă precizie de biroul fiscal local.

UnionTAX se străduiește să asigure acces la produsele sale online permanent (365 de zile / an, 24 h / zi). Disponibilitatea permanentă nu este însă garantată în mod explicit. Accesul se poate întrerupe temporar sau limita, din motive tehnice, precum întreținerea necesară a portalului și efectuarea lucrărilor de reparații. UnionTAX nu își asumă nici o responsabilitate pentru conexiunea la Internet a clientului.

Firma UnionTAX este răspunzătoare faţă de client în toate cazurile de răspundere contractuală și necontractuale pentru neglijență gravă, în conformitate cu prevederile legale pentru daune sau rambursare a cheltuielilor.

Răspunderea UnionTAX din cauza întârzierii în furnizarea de servicii reprezintă - cu excepția intenției sau a neglijenței -  un prag de 25% discount din  preţul contractului stabilit (inclusiv TVA).

În alte situaţii, UnionTAX va fi răspunzătoare – cu excepţia prevederilor din paragraful următor - numai pentru încălcarea unei obligații contractuale a cărei îndeplinire este necesară pentru executarea corespunzătoare a contractului și prejudiciul este evident. În toate celelalte cazuri, răspunderea UnionTAX este exclusă, după cum prevede paragraful următor.

Răspunderea UnionTAX pentru garantarea serviciilor oferite, precum şi pentru daune rezultate sau vreun prejudiciu adus vieții, integrității corporale sau a sănătății, rămâne neafectată, în conformitate cu legea, având în vedere condiţiile și excluderile menţionate anterior.

10. Drepturi de autor

UnionTAX deţine drepturile legale asupra tuturor imaginilor, filmelor și textelor ce fac parte a serviciului online (www.uniontax.online). Utilizarea acestor imagini, filme și texte nu este permisă fără acordul expres al UnionTAX.

11. Legea aplicabilă şi jurisdicţia

Contractul dintre firma UnionTAX şi client se supune legislaţiei elveţiene, precum şi prevederilor legislaţiei internaţionale privind contractele cu persoane private, exceptând Convenţia Naţiunilor Unite asupra contractelor de vânzare internațională de mărfuri.

În cazul în care clientul este un comerciant conform Codului Comercial Elveţian (HGB) sau o entitate juridică de drept public sau un fond din sectorul public, instanțele de la locul de desfășurare a activității UnionTAX în Romanshorn / CH, sunt răspunzătoare pentru toate litigiile care decurg din sau în legătură cu această relație contractuală. În toate celelalte cazuri, UnionTAX sau clientul pot demara proceduri legale în fața oricărei instanțe competente, potrivit legii.

Actualizat: iunie 2017

UnionTAX- Online

Romanshorn/Schweiz

Formular de reziliere-model